آساس

صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س

1401/05/22 08:35:14
پایانی:192,512
(0%)
آخرین:193,505
(0.51%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
173,261211,763
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
186
192,806
193,718
421
1237
191,501
196,500
351
151
187,460
200,000
1,6251
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -