آساس

صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س

1402/09/15 11:01:43
پایانی:378,572
(-0.33%)
آخرین:380,088
(0.06%)

تعداد معاملات:156
حجم:33,700
ارزش معاملات:12.73B
حجم مبنا:1
341,856417,824
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2516
380,088
380,780
3531
1200
379,001
380,800
13,0001
1118
379,000
381,999
10,2401
38,080(73%)
65(97%)
حجمحقیقیتعداد
40,448(77%)
54(98%)
14,244(27%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
11,876(23%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 221,784,950 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 283,564,449 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -