داریک

صندوق س.اعتماد داریک-د

1402/09/06 09:15:45
پایانی:18,298
(0.06%)
آخرین:18,298
(0.06%)

تعداد معاملات:115
حجم:2.01M
ارزش معاملات:36.83B
حجم مبنا:1
16,45820,114
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
105103,482,496
18,298
18,299
247,5076
13,000
18,297
18,300
6,212,68113
1112
17,075
18,500
10,2251
703,722(32%)
48(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,219,137(100%)
59(100%)
1,515,415(68%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 268,264,690 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 688,233,369 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.57
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -