دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

1400/03/25 22:48:46
پایانی:125,680
(-0.91%)
آخرین:123,210
(-2.86%)

تعداد معاملات:17,213
حجم:14.29M
ارزش معاملات:1,797B
حجم مبنا:1
114,160139,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
158
123,210
123,220
7571
21,727
123,200
123,240
2001
21,450
123,180
123,250
3,5104
13,817,087(97%)
5,075(100%)
حجمحقیقیتعداد
13,841,174(97%)
4,879(100%)
481,268(3%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
457,181(3%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 342,173,693 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 356,540,018 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -