دمعیار

صندوق س. توازن معیار-د

1400/07/28 10:42:37
پایانی:10,140
(0.05%)
آخرین:10,140
(0.05%)

تعداد معاملات:5
حجم:6,002
ارزش معاملات:60.86M
حجم مبنا:1
9,12111,147
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,589
10,141
10,143
1,8652
10993,998
10,140
10,145
1,000,00010
101,000,000
10,139
10,146
1,000,00010
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
6,002(100%)
5(100%)
6,002(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 12,172,056 تومانقدرت فروش حقیقی:
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -