دمعیار

صندوق س. توازن معیار-د

1400/03/25 23:35:13
پایانی:10,125
(0.04%)
آخرین:10,125
(0.04%)

تعداد معاملات:30
حجم:1.1M
ارزش معاملات:11.18B
حجم مبنا:1
9,10811,132
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1505
10,125
10,128
37,4061
199,496
10,124
10,130
100,0001
1100,000
10,123
10,131
100,0001
24,115(2%)
6(75%)
حجمحقیقیتعداد
85,077(8%)
12(92%)
1,080,962(98%)
2(25%)
حجمحقوقیتعداد
1,020,000(92%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 40,694,062 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 71,783,718 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -