امين يكم

صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا

1400/03/28 19:25:40
پایانی:10,132
(0.14%)
آخرین:10,144
(0.26%)

تعداد معاملات:2,077
حجم:50.98M
ارزش معاملات:516B
حجم مبنا:1
9,10611,128
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
201,800,691
10,146
10,146
427,5716
210,367
10,139
10,147
123,2602
338,686
10,138
10,148
700,0007
30,396,677(60%)
359(97%)
حجمحقیقیتعداد
37,993,571(75%)
655(99%)
20,587,169(40%)
10(3%)
حجمحقوقیتعداد
12,990,275(25%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 857,880,588 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.46سرانه فروش حقیقی: 587,711,238 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.69
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -