امین یکم

صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

1400/08/01 17:43:02
پایانی:10,003
(-1.46%)
آخرین:10,004
(-1.45%)

تعداد معاملات:5,442
حجم:141M
ارزش معاملات:1,415B
حجم مبنا:1
9,13711,167
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
230,117
10,004
10,006
401,0465
415,005
10,003
10,007
3,875,68445
12254,809
10,002
10,008
481,0097
113,457,598(80%)
1,986(99%)
حجمحقیقیتعداد
111,162,823(79%)
544(98%)
28,066,398(20%)
10(1%)
حجمحقوقیتعداد
30,361,173(21%)
12(2%)
سرانه خرید حقیقی: 571,458,385 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 2,044,047,276 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.58
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -