سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت

1400/07/27 21:41:30
پایانی:10,067
(0.02%)
آخرین:10,069
(0.04%)

تعداد معاملات:81
حجم:1.55M
ارزش معاملات:15.66B
حجم مبنا:1
9,05811,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
280,396
10,067
10,069
6,029,45561
252,510
10,066
10,075
149,0002
20219,846,636
10,065
10,085
206,3003
1,398,254(90%)
25(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,485,919(95%)
34(97%)
158,210(10%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
70,545(5%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 563,048,920 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.28سرانه فروش حقیقی: 439,963,134 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -