سپاس

صندوق س. پاداش سهامداري توسعه1

1400/04/03 04:22:42
پایانی:10,102
(0.04%)
آخرین:10,102
(0.04%)

تعداد معاملات:521
حجم:22.43M
ارزش معاملات:226B
حجم مبنا:1
9,08811,106
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,932
10,100
10,102
2,948,42930
6500,900
10,099
10,118
3,3001
15015,000,000
10,098
10,150
7,0001
1,939,061(9%)
41(95%)
حجمحقیقیتعداد
2,187,490(10%)
35(95%)
20,500,000(91%)
2(5%)
حجمحقوقیتعداد
20,251,571(90%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 477,765,712 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 631,372,113 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -