گنجین

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

1402/09/15 09:26:13
پایانی:20,484
(0.13%)
آخرین:20,484
(0.13%)

تعداد معاملات:1
حجم:15,125
ارزش معاملات:309M
حجم مبنا:1
18,41122,501
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2485,575
20,484
20,490
500,0001
1252
20,454
20,500
5501
11,000
20,400
000
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
15,125(100%)
1(100%)
15,125(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 309,820,500 تومانقدرت فروش حقیقی:
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -