سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

1402/09/15 10:43:22
پایانی:133,900
(-0.4%)
آخرین:133,810
(-0.47%)

تعداد معاملات:195
حجم:170,365
ارزش معاملات:22.81B
حجم مبنا:1
121,010147,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,670
133,900
134,100
4,1693
36,470
133,810
134,140
5202
14,495
133,800
134,250
4,1534
133,252(78%)
64(97%)
حجمحقیقیتعداد
134,282(79%)
77(97%)
37,466(22%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
36,436(21%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 278,788,168 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 233,511,166 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -