سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

1401/05/22 07:17:31
پایانی:74,850
(0%)
آخرین:74,840
(-0.01%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
67,37082,330
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,300
74,680
74,840
4,3141
16,562
74,670
74,890
9,8103
2173,294
74,640
74,900
10,9921
732,828(44%)
158(99%)
حجمحقیقیتعداد
860,403(51%)
155(99%)
950,632(56%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
823,057(49%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 347,165,669 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 415,491,384 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -