بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

1402/09/05 14:29:24
پایانی:163,840
(0%)
آخرین:164,210
(0.22%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
147,460180,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
133,000
164,010
167,270
6203
110,000
151,210
167,280
35,3483
110,000
149,000
168,500
10,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -