قیستو

شرکت قند بیستون

1400/08/01 16:55:40
پایانی:22,999
(0.36%)
آخرین:23,602
(2.99%)

تعداد معاملات:41
حجم:53,600
ارزش معاملات:1.26B
حجم مبنا:436,396
22,22823,602
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
62669,549
23,602
000
11,000
23,601
000
21,518
23,433
000
53,600(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
53,600(100%)
26(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,232,746,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 26.00سرانه فروش حقیقی: 47,413,323 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,03012,22014,08913,577-
حمایت213,57714,17214,71216,433-
حمایت118,50519,69515,33518,19770,299
P21,05221,64721,05221,052-
مقاومت125,98027,17031,53023,90870,299
مقاومت228,52729,12232,15325,672-
مقاومت333,45534,64532,77628,527-


آخرین اخبار قیستو

نمایش اخبار قدیمی‌تر