الماس

صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س

1401/05/18 17:28:41
پایانی:107,000
(1.51%)
آخرین:106,999
(1.51%)

تعداد معاملات:34
حجم:51,086
ارزش معاملات:5.46B
حجم مبنا:1
94,863115,943
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2600
105,702
107,000
10,0001
1100
105,701
111,800
4,5512
148
105,101
115,943
5013
51,086(100%)
15(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,426(5%)
10(91%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
48,660(95%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 364,413,466 تومانقدرت خرید حقیقی: 14.04سرانه فروش حقیقی: 25,958,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.07
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -