الماس

صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س

1401/02/31 07:53:28
پایانی:130,499
(0%)
آخرین:130,121
(-0.28%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
117,450143,548
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
127,000
132,000
10,0001
150
120,302
139,000
501
12,000
120,010
144,999
2,8991
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -