پایگاه خبری انتخاب
1400/03/04
11:31
معاون وزیر کار: 🔹کرونا ۲ میلیون نفر را در ایران بیکار کرد 🔹۱.۱ میلیون نفر آن‌ها به بازار کار برگشته اند 🔹 ۲۵۰ هزار نفر همچنان بیمه بیکاری می‌گیرن...

معاون وزیر کار:


🔹کرونا ۲ میلیون نفر را در ایران بیکار کرد🔹۱.۱ میلیون نفر آن‌ها به بازار کار برگشته اند🔹 ۲۵۰ هزار نفر همچنان بیمه بیکاری می‌گیرندجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲bCa


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0