تارگت بورس
1399/08/25
19:25
📊#کفرا_بروزرسانی 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 25 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#کفرا_بروزرسانی
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۵ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0