تحلیل برای سود
1400/12/22
22:23
شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو | 📆 1400/12/22 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 23,186 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 8,410 ♦️قیمت ب...

شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۳,۱۸۶🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۸,۴۱۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۳۶

انتهای خبر

0
0