کدال۳۶۰
1400/04/08
13:20
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/03/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 از محل ...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۳۹,۱۹۶ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای خرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۸۱,۷۰۹,۸۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۳٪ به مبلغ ۲۴۴,۷۸۲,۱۷۷ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۴-۰۸ ۱۳:۲۰:۰۳ (۷۶۴۵۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0