آواتحلیل
1400/03/04
11:25
#بررسی_گزارش_کدال #فروس ✅ فروس در اردیبهشت ماه حدود 66 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 165درصد رشد و نسبت به میانگین 99 ...

#بررسی_گزارش_کدال #فروس✅ فروس در اردیبهشت ماه حدود ۶۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۱۶۵درصد رشد و نسبت به میانگین ۹۹ حدود ۵۲ درصد رشد کرده است.✅ مقدار فروش فروسیلیسیم به عنوان محصول اصلی شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تن گزارش شده که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۱۶ درصد افت داشته است.✅ نرخ فروش فروسیلیسیم نسبت به فروردین ماه، ۲ درصد افت داشته است.📉 قیمت سهم حدود ۴۵۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۱۲- درصد است.انتهای خبر

0
0