بورس۲۴
1401/03/22
08:25
«گنگین» از واگذاری یک پروژه به شرکت فرعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اعلام نمود اقدام به واگذاری پروژه‌های ساختمانی در دست اجرای هلدینگ به شرکت فرعی توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا (شرکت ۱۰۰درصدی) نموده است. در این راستا با توجه به اینکه این واگذاری به دلیل اصلاح ساختار هلدینگ نگین و بر اساس بهای تمام شده است، لذا فاقد آثار سود و زیانی در شرکت اصلی و گروه می‌باشد.

«گنگین» از واگذاری یک پروژه به شرکت فرعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اعلام نمود اقدام به واگذاری پروژه‌های ساختمانی در دست اجرای هلدینگ به شرکت فرعی توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا (شرکت ۱۰۰درصدی) نموده است. در این راستا با توجه به اینکه این واگذاری به دلیل اصلاح ساختار هلدینگ نگین و بر اساس بهای تمام شده است، لذا فاقد آثار سود و زیانی در شرکت اصلی و گروه می‌باشد.

گ
انتهای خبر

0
0