کدال۳۶۰
1399/08/26
17:14
#کسعدی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/3...

#کسعدی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علایم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۱۷:۱۴:۴۸ (۶۹۲۵۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0