سهم گلچین
1400/03/02
10:07
شاخص کل 1,116,624 11593.57 واحد منفی ارزش بازار 44,643,596 میلیارد ریال ارزش معاملات 11,193 میلیارد ریال حجم معاملات 1.724 میلیارد سهم

شاخص کل ۱,۱۱۶,۶۲۴


۱۱۵۹۳.۵۷ واحد منفی


ارزش بازار ۴۴,۶۴۳,۵۹۶ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۱,۱۹۳ میلیارد ریال


حجم معاملات ۱.۷۲۴ میلیارد سهمانتهای خبر

0
0