آتی کالا
1399/08/26
08:06
نگین دی و محدوده 13600-13800، که در صورت شکست سقف مثلث، اهداف بالای صعود را دنبال خواهدکرد و همچنان باحمایت بعدی13400 مواجه است.@parvintorki https:...

نگین دی و محدوده ۱۳۶۰۰-۱۳۸۰۰، که در صورت شکست سقف مثلث، اهداف بالای صعود را دنبال خواهدکرد و همچنان باحمایت بعدی۱۳۴۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0