تارگت بورس
1399/08/26
21:32
📊#حتوکا_درخواستی 🔷سومین روز صف فروش امروز حمایت 1900 را از دست داد اما اگر فردا از سهم حمایت صورت نگیرد اصلاحی حداقل تا محدوده 1750 را برای سه...

📊#حتوکا_درخواستی🔷سومین روز صف فروش
امروز حمایت ۱۹۰۰ را از دست داد اما اگر فردا از سهم حمایت صورت نگیرد اصلاحی حداقل تا محدوده ۱۷۵۰ را برای سهم متصورم
نمودار ساده و گویاست
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۶آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0