کدال۳۶۰
1400/03/02
16:14
#شاوان توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 748627در تاریخ 1400/02/30 به استحضار می رسان...

#شاوان


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۷۴۸۶۲۷در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به استحضار می رساند مفروضات تهیه صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) به شرح نامه پیوست ارسال می گردد
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۶:۱۴:۴۷ (۷۴۹۷۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0