آواتحلیل
1400/03/03
15:35
#بررسی_گزارش_کدال #فایرا ✅ شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت مبلغ فروش چشمگیر بیش از هزار میلیارد تومانی ثبت کرد که نسبت به ماه فروردین 120% افزایش...

#بررسی_گزارش_کدال #فایرا✅ شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت مبلغ فروش چشمگیر بیش از هزار میلیارد تومانی ثبت کرد که نسبت به ماه فروردین ۱۲۰٪ افزایش نشان می دهد. فروش شرکت در این ماه نسبت به دوره مشابه گذشته ۱۶۰٪ و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدودا ۷۵٪ افزایش داشت.✅ مقدار فروش محصولات شرکت در اردیبهشت با ۱۲۰٪ افزایش نسبت به ماه گذشته به بیش از ۱۹۵۰۰ تن رسید. مقدار فروش فایرا در اردیبهشت سال گذشته ۱۶۵۰۰ و در میانگین سال ۹۹ تقریبا ۱۵ هزار تن بوده است.✅ نرخ فروش محصولات شمش داخلی و صادراتی شرکت تقریبا بدون تغییر نسبت به فروردین به ترتیب برابر ۵۴ و ۵۱ میلیون تومان در هر تن می باشد.📉 آخرین قیمت سهم ۱۶۶۰ تومان می باشد و در یک ماه اخیر ۴ درصد افت کرده است...انتهای خبر

0
0