بولتن اقتصادی
1399/08/26
13:12
‍ سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومانی در بخش بزرگراهی و ریلی معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 7700 کیلومتر بزرگراه در حال ساخت است که 1761 کیل...

سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومانی در بخش بزرگراهی و ریلیمعاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ۷۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در حال ساخت است که ۱۷۶۱ کیلومتر از این پروژه‌ها به عنوان پروژه‌های جهش تولید در ۳۲ محور و در قالب ۷۷ پروژه در اولویت ساخت و ساز هستند. مجموع سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌های عنوان شده ۲۴ هزار میلیارد تومان است که در بخش‌های بزرگ‌راهی و ریلی سرمایه‌گذاری صد درصدی دولت و در بخش آزادراهی مشارکت سرمایه‌گذار و دولت وجود دارد.

انتهای خبر

0
0