کانال کدال
1400/01/31
10:33
📊 نماد: وامین 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز ✅...

📊 نماد : وامین📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۵٪)


از مبلغ ۲۶۷,۷۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۲,۲۵۲ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔽(-۳۴٪)


از مبلغ ۲۵۷,۳۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۰,۳۵۵ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۳۴٪)


تحقق سود ۱۷ یالی به ازاء هر سهم در ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳۲٪)


علت افزایش: پیش پرداخت‌ها و سفارشات💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۶۷۵۲٪)


علت افزایش: سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(-۳۱٪)


علت کاهش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۳ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۳۳۱٪)


علت افزایش: وجوه دریافتی حاصل از استقراض📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وامین #صورت_مالی_۳ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۷:۱۴:۰۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0