بتاسهم
1399/08/25
13:08
ارزش معاملات خرد امروز بازار 14194 میلیارد تومان بود که نسبت به روز معاملاتی قبل حدود 100 درصد رشد داشته است. در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد بازا...

ارزش معاملات خرد امروز بازار ۱۴۱۹۴ میلیارد تومان بود که نسبت به روز معاملاتی قبل حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است.


در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد بازار از ابتدای آبان ماه قابل مشاهده است. /کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0