کدال۳۶۰
1401/03/04
19:02
#سمتاز توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 121/161344 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغي...

#سمتاز


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل در راستای افزایش شفافیت اطلاعات به استحضار می رساند توضیحات مبسوط به شرح فایل پیوست منتشر می گردد .
۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۱۹:۰۲:۰۴ (۸۸۷۵۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0