اتاق فکر بورسی
1399/09/24
23:34
#حفاری در حال نزدیک شدن به خط روند صعودی حمایت محدوده 1200

#حفاری


در حال نزدیک شدن به خط روند صعودی


حمایت محدوده ۱۲۰۰انتهای خبر

0
0