اقتصاد ایران
1399/08/27
17:33
در جلسه کمیسیون اقتصادی ۲۷ آبانماه و طرح سوال از وزیر در خصوص بورس. فرصت یک هفته ای جناب حاجی دلیگانی نماینده اصفهان به وزیر اقتصاد برای بهبود شرا...

در جلسه کمیسیون اقتصادی ۲۷ آبانماه و طرح سوال از وزیر در خصوص بورس. فرصت یک هفته ای جناب حاجی دلیگانی نماینده اصفهان به وزیر اقتصاد برای بهبود شرایط بازار سرمایه.در غیر اینصورت سوال در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد .


۹۹/۸/۲۷🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0