بورس۲۴
1400/10/21
20:06
عرضه انواع شمش بلوم، تختال و ورق گرم در تالار صنعتی بورس کالا...

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت های فولاد هرمزگان جنوب و فولاد خوزستان قصد دارند تختال با مقدار های ۳۰هزار تن و ۶۰ هزار تن با قیمت هر تن ۱۴.۶میلیون تومان با تاریخ سررسید ۲۱ بهمن ماه عرضه کنند. همچنین شرکت های مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ،مجتمع ذوب آهن فولاد خزر،جهان فولاد سیرجان،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو،فولاد سیرجان ایرانیان ،مجتمع فولاد خراسان و...در نظر دارند شمش بلوم با تناژ های مختلف و قیمت های مختلف در تالار صنعتی بورس کالا روز سشنبه مورخ ۲۱ دی ۱۴۰۰ عرضه کنند. در کنار این عرضه ها ،فولاد مبارکه اصفهان ۳هزار تن ورق سرد با قیمت هر تن ۲۳.۵میلیون تومان و نورد و لوله اهواز ۳۵۰تن ورق گرم با قیمت هر تن ۱۸.۸میلیون تومان با تاریخ سررسید ۱۹بهمن در تالار صنعتی بورس کالا عرضه خواهند کرد.

عرضه انواع شمش بلوم، تختال و ورق گرم در تالار صنعتی بورس کالا...

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت های فولاد هرمزگان جنوب و فولاد خوزستان قصد دارند تختال با مقدار های ۳۰هزار تن و ۶۰ هزار تن با قیمت هر تن ۱۴.۶میلیون تومان با تاریخ سررسید ۲۱ بهمن ماه عرضه کنند.


همچنین شرکت های مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد ،مجتمع ذوب آهن فولاد خزر،جهان فولاد سیرجان،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو،فولاد سیرجان ایرانیان ،مجتمع فولاد خراسان و...در نظر دارند شمش بلوم با تناژ های مختلف و قیمت های مختلف در تالار صنعتی بورس کالا روز سشنبه مورخ ۲۱ دی ۱۴۰۰ عرضه کنند.


در کنار این عرضه ها ،فولاد مبارکه اصفهان ۳هزار تن ورق سرد با قیمت هر تن ۲۳.۵میلیون تومان و نورد و لوله اهواز ۳۵۰تن ورق گرم با قیمت هر تن ۱۸.۸میلیون تومان با تاریخ سررسید ۱۹بهمن در تالار صنعتی بورس کالا عرضه خواهند کرد.


12345678910
انتهای خبر

0
0