کارگزاری آبان
1401/03/28
15:15
📊#فنورد اطلاعیه 1401/03/28 *نورد و تولید قطعات فولادی* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱...

📊#فنورد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*نورد و تولید قطعات فولادی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


ترکیب قبلی:میزان تولید ۱۴۷۹۱۰ برآورد شده است


ترکیب جاری:میزان جدید با توجه به قطعی برق بین ۱۲۲۹۱۰ و۱۱۷۹۱۰ تن میباشد


شرح موضوع، دلیل تغییر در ترکیب تولید و فروش، با استناد به مجوز های مربوطه و اساسنامه شرکت:علت تغییر تولید قطعی برق اعلام شده توسط شرکت برق منطقایی تهران میباشد.
انتهای خبر

0
0