خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/27
19:30
شرکت هلدینگ دارو پخش | #وپخش | 📆 1399/08/27 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 199,641 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 112,400 ♦️قیمت بر خالص ارزش د...

شرکت هلدینگ دارو پخش | #وپخش |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۷🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۹۹,۶۴۱🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۱۲,۴۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0