بولتن اقتصادی
1400/03/03
14:46
قیمت انواع سکه در بازار آزاد تهران 🔹قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. 🔹همچ...

قیمت انواع سکه در بازار آزاد تهران🔹قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید.🔹همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است./ مهر

انتهای خبر

0
0