سیگنال یاب روزانه
1399/08/25
20:11
تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع است سخنگوی دولت گفت: در نشست روز یکشنبه دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها...

تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع استسخنگوی دولت گفت:در نشست روز یکشنبه دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود.


در این تعطیلی گسترده حتی به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

انتهای خبر

0
0