کانال افزایش سرمایه
1401/03/02
18:31
👆👈#لبوتان #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 🔸 سرمایه فعلی : 701,452 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سر...

👆👈#لبوتان #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹🔸 سرمایه فعلی : ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۷۹۸,۵۴۸ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۵۶٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۱,۷۹۸,۵۴۸ میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۷:۲۳:۴۶مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0