کدال۳۶۰
1400/03/03
15:31
#نوویرا_ثابت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت زمرد نو ویرا ذوب آهن ▪️ شرکت زمرد نو ویرا ذوب آهن در دوره 12 ماهه ...

#نوویرا_ثابت


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت زمرد نو ویرا ذوب آهن
▪️ شرکت زمرد نو ویرا ذوب آهن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «نوویرا ثابت» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۵:۳۱:۳۸ (۷۳۹۶۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0