پایگاه خبری انتخاب
1400/03/03
12:40
نتیجه یک نظرسنجی: 🔹 ۳۶ درصد مردم ممکن است نظرشان را درباره یک کاندیدای خاص تغییر دهند جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002b9u 🆔 @Entekhab_ir

نتیجه یک نظرسنجی:


🔹 ۳۶ درصد مردم ممکن است نظرشان را درباره یک کاندیدای خاص تغییر دهندجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۹u


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0