کارگزاری آبان
1400/03/04
10:34
📈مخابراتی ها امروز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#اخابر با گرایشی مثبت متعادل و #همراه منفی و متعادل داد و ستد می شوند.

📈مخابراتی ها امروز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#اخابر با گرایشی مثبت متعادل و #همراه منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0