بورس۲۴
1400/10/07
19:29
بورس تهران تا پایان آذر ۴۱۱ میلیارد تومان درآمد داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مدت ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ حدود ۴۱۱ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. درآمد آذر ماه حدود ۳۳ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0