نوآوران امین
1400/03/02
23:05
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور(#کنور) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 188 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1...

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور(#کنور)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۸۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۶۵۵,۶۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۲,۰۷۲,۸۸۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۸۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0