کدال۳۶۰
1400/11/20
08:44
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/10/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 از محل ...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۳,۰۰۹,۵۸۳ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۶۴,۴۸۲,۹۲۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۲٪ به مبلغ ۲۶۰,۰۶۴,۰۷۸ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۱-۲۰ ۰۸:۴۴:۵۱ (۸۵۲۶۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0