بورس امروز
1401/02/28
17:29
‌‌❇ نظر حسابرس “حریل” برای افزایش سرمایه 🔹گزارش توجیهی شرکت ریل پرداز سیر در 27 بهمن ماه 1400 به حسابرس جهت بررسی ارسال شده بود. در این گزارش هیئت...

❇ نظر حسابرس “حریل” برای افزایش سرمایه🔹گزارش توجیهی شرکت ریل پرداز سیر در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ به حسابرس جهت بررسی ارسال شده بود.


در این گزارش هیئت مدیره “حریل” اعلام کرده بود که در نظر دارد سرمایه این شرکت را از ۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برساند.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0