ایبنا
1399/08/25
09:02
📌سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی منصوب شد دکتر عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در حکمی حسین چرخ انداز را به عنوان سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی...

📌سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی منصوب شددکتر عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در حکمی حسین چرخ انداز را به عنوان سرپرست اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد.

انتهای خبر

0
0