بورس امروز
1399/08/25
10:49
‌‌❇ باز شدن «روزنه های دیپلماسی» بین ایرانِ روحانی و آمریکای بایدن 🔹به گفته کارشناسان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال آینده، دولت با...

❇ باز شدن «روزنه های دیپلماسی» بین ایران روحانی و آمریکای بایدن🔹به گفته کارشناسان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال آینده، دولت بایدن فرصت کوتاهی برای به توافق رسیدن با دولت تحت ریاست ‌جمهوری حسن روحانی خواهد داشت.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0