کارگزاری آبان
1401/02/27
14:32
📊#ثفارس اطلاعیه 1401/02/27 *عمران و توسعه فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دارايي وث...

📊#ثفارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*عمران و توسعه فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


دارایی وثیقه/ فک رهن شده:زمین مجتمع کشاورزی لوتوس


خالص ارزش دفتری دارایی:۲,۶۳۲ میلیون ریال


ارزش وثیقه / فک رهن شده:۱۳۵,۱۲۰ میلیون ریال


شرح موضوع و دلایل توثیق/ فک رهن:تسویه تسهیلات بانک کشاورزی شعبه مرودشت
انتهای خبر

0
0