کدال۳۶۰
1400/03/02
17:50
#وپخش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31(اصلاحیه) ▪ شرکت هلدینگ داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری سها...

#وپخش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت هلدینگ داروپخش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وپخش با سرمایه ثبت شده ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۵۰:۲۵ (۷۴۹۸۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0