بانی فام
1399/10/07
17:06
#ونوين احتمال 15% سود و صعود قیمت تا محدوده 6236 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوس...

#ونوین


احتمال ۱۵٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۶۲۳۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0