تحلیلگر برتر بورس
1399/08/27
17:31
#شبندر شبندر را در چارت عملکردی، تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم. شبندر بعد از ریزش سنگینی که تجربه کرد به محدوده مهم حمایتی خو...

#شبندرشبندر را در چارت عملکردی، تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم.


شبندر بعد از ریزش سنگینی که تجربه کرد به محدوده مهم حمایتی خود رسید و در این نقطه با تقاضا خوبی همراه شد و توانست کف سازی انجام دهد. شبندر در صورتی که بتواند خط گن (۲۶۰۰ تومان) و مقاومت اندیکاتور rsi از پیش روی خود بردارد میتواند تا گپ مقاومتی حدود ۳۳۰۰ نوسان خوبی را تجربه کند.


۱۳۹۹/۸/۲۷انتهای خبر

0
0