بورس امروز
1399/08/25
12:41
‌‌❇ پاسخ سازمان بورس به انتقادات بازارگردانی / قرارداد ۲۰۰ شرکت و تخلف ۲۰ مدیر 🔹سازمان بورس به انتقادات عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس پاسخ داد ...

❇ پاسخ سازمان بورس به انتقادات بازارگردانی / قرارداد ۲۰۰ شرکت و تخلف ۲۰ مدیر🔹سازمان بورس به انتقادات عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس پاسخ داد و اعلام کرد بیش از ۲۰۰ شرکت قرارداد بازارگردانی را امضاء و ۲۰ شرکت هم تمدید نکردند.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0