بلومبرگ فارسی
1399/08/25
14:50
🔴 چین تا سال ۲۰۳۵ به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می شود برآورد اقتصاددانان نشان می دهد چین تا سال ۲۰۳۵ با پشت سر گذاشتن آمریکا نخستین اقتصاد جهان...

🔴 چین تا سال ۲۰۳۵ به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می شود
برآورد اقتصاددانان نشان می دهد چین تا سال ۲۰۳۵ با پشت سر گذاشتن آمریکا نخستین اقتصاد جهان و احتمالا بزرگترین بازیگر سیاسی می شود.«با حرکت سریع به سوی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، چین یکی از قدرت های جهانی شده است و اقتصاددان های بلومبرگ پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۳۵ چین با پشت سر گذاشتن آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان و شاید قدرتمندترین بازیگر سیاسی جهان تبدییل شود.»


این خبرگزاری در ادامه می نویسد « خیزش چین به عنوان بخشی از یک تغییر بزرگ تر است که از دهه های پیش در جریان بوده و به نظر می رسد که در دهه های پیش رو این رشد شتاب خواهد گرفت. »اقتصاددانان «بلومبرگ» از یک چارچوب محاسبه رشد اقتصادی استفاده کرده اند که نیروی کار، سرمایه و بهره وری را برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی ۳۹ کشور جهان در سال ۲۰۵۰ در نظر گرفته است؛ از آمریکا گرفته تا غنا. این برآورد پیش بینی کرده که یک دوران نسبی ثبات قابل ملاحظه که از دوران پایان جنگ سرد آغاز شده و تا اوایل قرن ۲۱ ادامه یافته، در حال پایان یافتن است.«براساس این برآورد، مرکز جاذبه اقتصادی در حال تغییر از غرب به شرق و از اقتصادهای پیشرفته به بازارهای در حال ظهور و از بازارهای آزاد به سمت بازارهای تحت کنترل دولت ها و از «دموکراسی های مستقر» به سمت «پوپولیست ها در حال تغییر» است»
https://www.bloomberg.com/graphics/۲۰۲۰-global-economic-and-climate-change-forecast-۲۰۵۰/
☑️


بلومبرگ فارسی✔️انتهای خبر

0
0